Skip to content

Privacy / Cookies

Privacy
Tactus houdt zich aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (welke vanaf 25 mei 2018 d3 WBP vervangt). Privacy staat bij Tactus hoog in het vaandel.

Informatie van cliënten
Voor cliënten van Tactus betekent dit dat we alleen met vooraf gegeven toestemming, informatie die in het belang van de behandeling is, aan derden verstrekken (partner, huisarts of een andere instelling buiten Tactus). Tijdens de intake vragen we cliënten hiervoor een handtekening.

Mailen via Zivver
Regelmatig versturen wij privacygevoelige informatie via e-mail. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, garanderen wij dat vertrouwelijke informatie met de modernste beveiliging wordt verstuurd en dat niemand anders behalve dan de geadresseerde de inhoud van de e-mail kan lezen.

Bezoekers van onze website
Op onze website staan formulieren voor het aanmelden van een training of het online magazine van Tactus. Door het invullen van een aanmeldformulier op onze website krijgen wij de beschikking over uw persoonsgegevens. Met het achterlaten van uw gegevens in het formulier geeft u ons toestemming om uw gegevens te verwerken voor het doel waarvoor u het formulier hebt ingevuld. Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen en zullen deze nooit met derden delen.

  • Gegevens die wij verwerken zijn: naam, adres, telefoonnummer, emailadres
  • Wij gebruiken uw persoonsgevens om: contact met u op te nemen, het toesturen van ons magzazine
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben gekregen

Uw rechten
U hebt het recht op inzage, wijziging, het wissen van gegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het intrekken van uw toestemming. Als u beroep wilt doen op één van deze rechten dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. Wij laten u binnen een maand weten wat wij met uw verzoek hebben gedaan. U kunt dit verzoek per brief of per mail bij ons indienen. De contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Als uw verzoek niet wordt uitgevoerd vertellen wij u dat zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Bent u het niet met onze beslissing eens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • secured communicatie met server (HTTPS/SSL);
  • er zijn verwerkingsovereenkomsten met leveranciers van online applicaties waarin afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd;
  • de fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Cookieverklaring
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Meer informatie over cookies leest u bij Uitleg cookies en Veilig internetten.

Cookies van Google Analytics
Voor onze website maken we gebruik van de webanalyse-service van Google om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren.Als men Google Analytics inzet, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Deze cookies worden anoniem opgeslagen en er kan geen persoonlijk profiel uit worden opgemaakt.
In de cookiewet is vastgelegd dat voor gebruik van Google Analytics geen toestemming nodig is van de bezoeker van de website omdat deze dienst geen of geringe inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. De Analytics-gegevens worden geanonimiseerd verzameld en niet gedeeld met andere Google-diensten. Data bij Google worden maximaal 26 maanden bewaard.

Sociale media
Wij maken gebruik van eigen sociale mediaknoppen die u de mogelijkheid geven om informatie van de website te delen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Wij gebruiken géén tracking cookies in verband met uw privacy.

YouTube
Tactus heeft een eigen YouTube kanaal waarop we filmpjes plaatsen. YouTube is een dienst van Google en verzamelt via een ingesloten YouTube-video bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen. Tactus heeft daar geen invloed op. Overigens YouTube cookies worden pas geplaatst op het moment dat een ingesloten YouTube-video wordt gestart.

Vragen hierover?
Daarvoor kunt u terecht bij

Liesbeth ten Have-Schoonhoven
functionaris gegevensbescherming
Postbus 154, 7400 AD Deventer
T 088 382 28 87
E l.tenhave@tactus.nl