Skip to content

Nieuws

Driesje Verdonck: “Dankzij hulp van anderen kreeg ik mijn leven weer op de rails”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

‘Financiële problemen en schulden kunnen leiden tot stress, verminderde gezondheid, opvoedproblemen en uitsluiting. Tijdig hulp vragen kan grotere problemen voorkomen.’ Dit schreef wethouder Margriet Brouwer in een column die vorig jaar in dit weekblad werd gepubliceerd. Op 8 februari lieten we op onze gemeentepagina vrijwilliger Ben Roseboom van Op Ko€rs aan het woord. Hattemers met een laag inkomen kunnen voor vragen of adviezen over bijvoorbeeld financiële regelingen bij Op Ko€rs aankloppen.

Vandaag laten we iemand aan het woord die zelf met schulden te maken kreeg: Driesje Verdonck. “Ik schaamde mij voor de problemen waar ik in terecht was gekomen en durfde er lange tijd niet met anderen over te praten”, deelt Verdonck mee. Toen ze dat wel deed ontstond er ruimte om iets aan deze problemen te gaan doen. En wat extra mooi is: Driesje werkt inmiddels als ervaringsdeskundige en trainer voor Korak Herstelacademie in Apeldoorn.

Door haar verhaal te delen hoopt ze het taboe en de schaamte rondom schulden en verslavingen te doorbreken.  

“Dankzij hulp van anderen kreeg ik mijn leven weer op de rails” 

“Probeer je problemen niet zelf op te lossen maar zet de schaamte opzij en accepteer hulp.” Dat is één van de belangrijkste adviezen die Driesje Verdonck via dit interview meegeeft. Ze heeft zelf ook ervaren dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is. In Driesjes eigen leven stapelden de problemen zich op een gegeven moment steeds meer op.

“Ik had last van meerdere trauma’s. Ik zocht geen hulp maar probeerde mijn problemen met alcohol en drugs te verdoven”, blikt ze terug. Ze ging ook gokken waardoor haar wankele financiële situatie nog verder verslechterde. “Ik probeerde het ene gat met het andere gat te vullen maar erkende niet dat ik een probleem had. In de ene maand betaalde ik bijvoorbeeld wel de huur van mijn huis maar niet de zorgverzekering omdat ik ze niet allebei kon betalen. Daardoor liepen mijn schulden steeds verder op.”

Opgenomen in een kliniek

Wat haar vooral tegenhield om hulp te zoeken en te accepteren was schaamte. “Ik bleef hopen dat ik mijn problemen zelf zou kunnen oplossen en dacht dat ik het wel alleen kon.” Dat ze in 2017 alsnog hulp ging zoeken kwam omdat ze zelf herkende en daarna erkende dat haar situatie onhoudbaar was geworden. Driesje Verdonck kwam via Op Ko€rs in het traject voor Schuldhulpverlening in Zwolle.  Driesje liet zich opnemen in een kliniek om aan haar problemen te werken. “Ik zag tijdens de behandeling in dat ik een puinhoop van mijn leven had gemaakt.”

Ze ging het onverwerkte verdriet verwerken en haar trauma’s een plekje geven. Na haar opname kwam ze in contact met Korak. “Korak is een herstelacademie voor mensen die in een levensontwrichtende situatie terecht zijn gekomen. Pas bij Korak durfde ik mijn verdriet echt te delen en alles te benoemen wat er speelde. Door deel te nemen aan trainingen vond ze haar eigen kracht terug. Ze bewandelde haar herstelpad bij Korak en ontwikkelde zich tot ervaringsdeskundige en trainer.

Leven weer op de rails

Met deze en andere hulp kreeg Driesje Verdonck haar leven stap voor stap weer op de rails. “Sinds vorig jaar augustus ben ik schuldenvrij”, zegt ze trots. Driesje werkte eerst als vrijwilliger voor Korak en nu in loondienst.

“Ik vind het waardevol om te werken vanuit mijn eigen ervaringen en om anderen te kunnen ondersteunen op hun eigen herstelpad. Ik snap dat mensen het spannend vinden om hun problemen met anderen te delen en ik weet hoe het voelt om je er voor te schamen. Maar mijn advies is: Zet de schaamte opzij en kies voor jezelf.  Durf de stap te nemen. Je bent sterker dan je zelf denkt en hoeft het niet alleen te doen.”

Subsidie van verschillende gemeenten

Korak wordt door verschillende gemeenten gesubsidieerd: Apeldoorn, Brummen, Voorst, Epe, Heerde en Hattem. “Korak organiseert ook herstelgerichte activiteiten in de genoemde gemeenten en de intentie is er om een Korak dependance in Heerde te openen ” deelt Verdonck mee.

We hebben diverse thema-avonden georganiseerd in Hattem o.a. Wie ben ik?, Verslaving en Sociale contacten. Ervaringsdeskundigen van Korak vertellen dan over hun ervaringen en wat het met ze heeft gedaan en hoe zij er weer bovenop zijn gekomen. We delen dus verhalen uit de praktijk die bijdragen aan het herstelproces. De “Beleef Korak dag” was een leuke en interactieve impressie van hetgeen Korak zoals doet aan herstelgerichte activiteiten.

Kijk voor meer informatie, de contactgegevens en het uitgebreide aanbod aan activiteiten en trainingen op onze website. Blijf op de hoogte van de activiteiten die we organiseren in Hattem en meldt je aan voor onze nieuwsbrief op www.korak.nl