Skip to content

Expositie Open Atelier: Samen in Openheid

Deelnemers van het ‘Open Atelier’ op woensdagmiddag stellen hun gemaakte werk beschikbaar om deze expositie mogelijk te maken.

Hun werk is gemaakt aan de hand van verschillende thema’s. Gedichten, gerelateerd aan levensvragen, als ook verhalen en beelden van verschillende perioden uit de kunstgeschiedenis en geometrisch tekenen, inspireerde hen om op hun eigen manier aan een schilder, teken of boetseerwerk te beginnen. Het delen van ervaringen over het maakproces met elkaar, bijvoorbeeld; over hoe verbinding te maken met de opdracht, welk materiaal te kiezen, de worsteling met eigen verwachtingen en weerstanden hebben bijgedragen aan de creatieve, veilige ontwikkelingsplek die ‘Open Atelier’ nu is. Plezier en verwondering ontstaan bij het uitwerken of ontdekken van eigen creativiteit en de wil daarin verder te ontwikkelen. Daar hebben we elkaar bij nodig. Dit alles zien we terug in de prachtige, vaak ontroerende werken. Met deze expositie willen we met u de beleefde verwondering, plezier, worsteling, blijheid, en schoonheid van het gemaakte werk delen.

Je bent van harte uitgenodigd om bij de opening van deze expositie aanwezig te zijn op woensdag 28 december om 13:00 uur. Aanmelden hoeft niet.


Het programma is afgelopen.

Datum

28 december 2022

Tijd

13:00 - 15:00