Skip to content

Herstellen doe je zelf

Doel
De methode ‘Herstellen doe je zelf’ is erop gericht het herstel van mensen met een psychische/psychiatrische beperking of verslavingsprobleem te bevorderen. Meer concreet moet de methode bijdragen aan empowerment, zelfwaardering, hoop en de kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische, verslavings -of psychiatrische problemen.

Inhoud
Informatie krijgen over, reflecteren op, ervaringen uitwisselen over en oefenen met vaardigheden aangaande thema’s die te maken hebben met herstel, zoals doelen stellen, krijgen van sociale steun. In de cursus ontdekken cliënten hun eigen kracht en mogelijkheden, om van daaruit op eigen wijze en in eigen tempo stappen te zetten op de weg naar herstel.

Duur

  • 12 bijeenkomsten van elk twee uur
  • Aantal deelnemers: acht tot twaalf cliënten in een veilige omgeving
  • Onder leiding van twee getrainde ervaringsdeskundige cursusleiders

Voor wie?
De doelgroep bestaat uit mensen met een psychische/psychiatrische beperking of een verslavingsprobleem, die eraan toe zijn om aan hun eigen herstel te gaan werken en eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Voorwaarde is dat je ‘Oriëntatie op herstel” gevolgd hebt.

Door wie?
De cursus wordt gegeven door twee ervaringsdeskundige trainers van Intact Herstel en Zelfhulp.


Aanmelden voor programma

By booking this event you can attend all occurrences. Some of them are listed below but there might be more.

25-10-2021
01-11-2021

1 plaats geselecteerd.

Beschikbaar Tickets: 0

Het -ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

25 oktober 2021

Tijd

13:00 - 15:00

Labels

Vol
Categorie
AANMELDEN

Volgende datum