Skip to content

Week van de dialoog

We doen het samen!

Wat is er allemaal nodig om mee te doen aan de Week van de dialoog? En hoe realiseer je dat? In dit document nemen wij je mee om je te helpen om er een mooie Week van de Dialoog van te maken. Want we doen het uiteraard samen.

We willen uitdrukkelijk vermelden dat we aan de Dialoogtafels een zo groot mogelijke diversiteit nastreven. Voor de leesbaarheid gebruiken we in dit stuk echter ‘hij’, maar bedoelen natuurlijk ook zij of X. Onze schrijftaal is tutoyerend. Niet omdat we jullie gelijk tot onze vriendenkring willen rekenen, maar meer om het informele karakter en de toegankelijkheid van De Week van de Dialoog te benadrukken. Mocht jij je daar aan storen, dan bij voorbaat onze excuses.

In dit document gaan we er vanuit dat je meerdere tafels organiseert, dat is wenselijk maar natuurlijk niet noodzakelijk. Want: Hoe meer mensen met de dialoog en elkaar kennis maken hoe beter. Én: bij twee of meer tafels is het gemakkelijker meer diversiteit aan de tafels te creëren, wat leidt tot nog leukere en betekenisvolle gesprekken. Natuurlijk is het ook helemaal goed als je één tafel organiseert.

Het doel van de stichting en de Week van de Dialoog is het onderlinge contact tussen verschillende bevolkingsgroepen in Apeldoorn te versterken. Onze overtuiging: overal waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, worden muren afgebroken en ontstaat er meer onderling begrip. Mensen worden daardoor vriendelijker tegen elkaar en zo wordt de stad iedere keer een klein beetje mooier! De dialoog vormt daar een belangrijk middel in.. Aan de Dialoogtafels zitten deelnemers met verschillende achtergronden, zij hebben met elkaar een dialoog over een thema met als resultaat een gelijkwaardig gesprek, nieuwe inzichten en inspiratie voor de toekomst én een eerste stap naar de actie die de persoon aan tafel kan helpen zijn doel te bereiken.
Samenspraakapeldoorn.nl | info@samenspraakapeldoorn.nl pagina

Informatie en document:
Hieronder vind je meer informatie en in de bijlage hebben we een document geplaatst. In dit document vind je meer informatie over hoe je als locatie een tafel succesvol kan maken; dus onder andere het werven van deelnemers binnen jullie eigen doelgroep en netwerk. Ook kan je terug lezen wat wij hopen dat jullie doen als locatie-aanbieder op de dag zelf en wat je van Samenspraak Apeldoorn en haar vrijwilligers kan verwachten. Maar nu eerst over de dialoog op jouw locatie:

Datum en tijdstip dialoog: Woensdagmiddag 2 november van 14.00u tot 16.00u

Dialoogbegeleider: Sylvia van Ark

Indien gewenst kunnen jullie voor die tijd contact met elkaar opnemen om het een en ander door te spreken. Aanmeldwebpagina: Op onze website (www.samenspraakapeldoorn.nl) hebben wij een speciale programma pagina gemaakt. Deze link: Programma Apeldoorn in Dialoog 2022 – SAMENSPRAAK (samenspraakapeldoorn.nl) verwijst naar die pagina.

Deze link kan je gebruiken in je eigen communicatie. Kom je uit bij alle tafels die wij aanbieden. Zo kan je meteen zien wie er allemaal mee doen als locatie.
Als je op één van je aanmeldknoppen klikt, kan je je aanmelden voor die tafel. Het is de bedoeling dat deelnemers gebruik maken van deze aanmeldmogelijkheid. Zo hebben wij het beste overzicht en kunnen we goed bijhouden hoeveel deelnemers er deelnemen aan een tafel en in het geheel. Vragen of opmerkingen? Heb je naar aanleiding van deze mail vragen, opmerkingen of klopt er iets niet dan horen we het graag.

We hopen dat we met elkaar een geweldige Week van de Dialoog van kunnen maken!

 


Het programma is afgelopen.

Datum

02 november 2022

Tijd

14:00 - 16:00