Skip to content

Over Korak

Korak Herstelplein Oost-Veluwe

Korak – Herstelplein Oost-Veluwe is een herstelcentrum. Een leeromgeving voor mensen die een ontwrichtende situatie hebben meegemaakt op psychisch vlak of verslavingsgebied en willen werken aan hun herstel. Ook voor mensen die het zelf niet hebben meegemaakt, maar wel als naastbetrokkene.
Korak is opgericht in een context waarbij sprake is van steeds kortere behandelingen en verschuiving van de zorg van intramuraal naar extramuraal. Het centrum werkt preventief en herstel bevorderend. Korak wil er zijn voor alle mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen die geraakt zijn door een verslaving en voor naastbetrokkenen. De activiteiten zijn gericht op het persoonlijk herstel: de ontwikkeling van eigen kracht door de deelnemers.
Korak - Herstelplein Oost-Veluwe

Visie

Korak is de herstelplek waar mensen met psychische of verslavingsproblematiek zich door ontwikkelen op ieder gewenst levensgebied in een lerende omgeving.

Missie

In een gastvrije laagdrempelige omgeving los van stigma en vooroordeel wordt een kwalitatief uitgebalanceerd programma geboden dat in het licht staat van persoonlijk en maatschappelijk herstel, waar de intrinsieke kracht van de deelnemers leidend is.

Ervaringsdeskundigheid

Het aanbod binnen Korak is uitsluitend voor en door mensen die te maken hebben gehad met een ontwrichtende ervaring. Dit is ook het onderscheidend vermogen van Korak ten opzichte van anderen waar professionals het voortouw nemen.

Ervaringsdeskundigheid is volgens de definitie van Van Erp het volgende:
“Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel.”

Hiermee wordt het volgende bedoeld:
“De ervaringsdeskundige heeft het vermogen ontwikkeld om:

  1. De eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoening en het te boven komen ervan (herstel) in wederkerigheid in te zetten om anderen te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces. De inbreng van persoonlijke dimensies van herstel onderscheidt een ervaringsdeskundige van reguliere hulpverleners.
  2. De eigen ervaringen van stigmatisering en empowerment in te zetten om een herstel ondersteunende (maatschappelijke) omgeving en herstel ondersteunde zorg is onderscheidend van andere disciplines.”

Onder ervaringsdeskundigheid wordt bij Korak ook familie-ervaringsdeskundigen verstaan.

Kennismaking